aroundljubljana.si

... do it like a local

Splošni pogoji

Zavod semTERtja Ljubljana, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

 

Splošni pogoji sodelovanja urejajo razmerja med uporabniki storitev in spremljevalcem na poti Zavod semTERtja Ljubljana ter so sestavni del pogodbe. Ob podpisu pogodbe je kupec/ uporabnik storitev seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

Uporabnik storitev je oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup storitve Zavod semTERtja Ljubljana in se nanj nanašajo ti splošni pogoji sodelovanja.

Uporabnik storitev se prijavi preko elektronske pošte. Rezervacijo potrdimo in pošljemo dodatna navodila. Plačilo se izvede z gotovino pred samim odhodom, v nekaterih primerih tudi na račun po poslanem predračunu. Cene na letakih so lahko informacijske narave. Veljaven je cenik objavljen na spletu. Navedene cene veljajo za minimalno število oseb, cene za eno osebo so višje do 30%.

Uporabnik storitev se strinja, da so podatki, ki jih elektronsko posreduje, uporabljeni v okviru pravnih predpisov in omejitev zakonov o varovanju podatkov.

V primeru da uporabnik po podpisu in plačilu zavrne dogovorjeno storitev, se mu denar ne vrne.

Uporabnik se srinja, da se pridruži klubu Zavoda semTERtja brez obveznosti.

 Ljubljana

Uporabnik se poti udeleži na lastno odgovornost.

Pridržujemo si pravico do spremembe poti v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina razpisane poti. Podane so ocene kilometrov in časa za določeno pot, ki pa so lahko približek dejanskega stanja.  Spremljevalec lahko spremeni napovedano pot, če se uporabnik storitev strinja, zaradi varnosti uporabnikov storitev ali zaradi višje sile. Glede na to lahko uporabnikom storitev zagotovi storitev v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

Storitve, ki so vštete v ceni so spremstvo na celotni poti do določene točke in nazaj ter najem osnovnega prevoznega in zaščitnega sredstva. Posebne storitve uporabnik plačuje dodatno po naročilu.

Programi so lahko fizično naporni, zato je odgovornost vsakega posameznika, da se pred potovanjem posvetuje s svojim osebnim zdravnikom. Uporabniki z zdravstvenimi težavami in nosečnice naj se pred potjo posvetujejo s svojim zdravnikom. Uporabnik nosi odgovornost za svoje zdravstveno stanje med potekom poti in po njej.

 

Uporabniki pred odhodom na pot sami sklenejo vsa potrebna zdravstvena in druga zavarovanja.

Nujno je potrebno upoštevati vse cestno prometne predpise veljavne v Sloveniji. Uporabnik storitev odgovarja v celoti- tudi materialno, za škodo, ki jo povzroči drugim osebam ali predmetom. Če uporabnik storitev ne upošteva svojih obveznosti na poti in vseh predpisov, odgovarja za vso nastalo škodo morebitnim oškodovancem in Zavodu semTERtja Ljubljana za povzročeno škodo. Alkoholiziranost na poti ni dovoljena.

Od uporabnikov storitev se pričakuje primerno obnašanje na poti, spoštovanje drugih udeležencev v prometu in drugih uporabnikov storitev, uporabo primerne obleke in pravilno ocenitev fizičnih in zdravstvenih zmogljivost za določeno pot.

Zavod semTERtja Ljubljana si kot spremljevalec pridržuje pravico, da osebam ki motijo druge udeležence, se neprimerno in nedostojno vedejo, motijo ali uničujejo prevozno sredstvo, so pod vplivom alkohola ali drugih substanc ipd. odpove nadaljevanje poti. Uporabnik v tem primeru nima pravice do povračila denarja, niti nima pravice zahtevati povračila stroškov , ki so s tem nastali.

Udeleženci, ki še niso napolnili 18 let se lahko prijavijo na pot samo v spremstvu staršev.

 

 

Zavod semTERtja Ljubljana lahko nastopa tudi v vlogi informatorja, v teh primerih podaja prejete informacije od drugih organizatorjev in ponudnikov storitev in ne odgovarja za njihovo kakovost in verodostojnost.

Uporabnik lahko v vsakem trenutku odstopi od pogodbe, vendar vse nastale stroške krije sam. Kupnina se mu ne vrne ne delno ne v celoti.

Reklamacije in pritožbe se sprejemajo izključno na kraju samem.

 

Zavod semTERtja Ljubljana si pridržuje pravico objave fotografij udeležencev nastalih med potjo v promocijske namene.

 

Zavod semTERtja Ljubljana mora udeležencu, ki se med potjo znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak ali višje sile ponuditi takojšnjo pomoč.

 

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 16. junij 2015